tirsdag den 16. februar 2010

Den flyvske genre

”Klummen er ikke bare en omgang ordgejl”, siger forfatteren til en bog om klummegenren. Bogen kalder sig en praktisk håndbog og giver udover en teoretisk afgrænsning af emnet også mange konkrete skrivetips.

Af Kirsten van der Poel, klummeredaktør

INTERVIEW: Da Maj Brit Lillelund Have på et universitetskursus beskæftigede sig med klummen og selv prøvede kræfter med genren, gik det op for hende, at der manglede teori om emnet.

Som hun selv siger det: ”Den manglende teori på dansk gav mig blod på tanden, for ville det overhovedet være muligt at tøjle klummegenren, der umiddelbart kan virke så let og flyvsk…”

Det lagde hun sig på sinde at få gjort noget ved, både fordi hun var nysgerrig efter at danne sig selv et mere flerfacetteret billede af en flyvsk genre, men også fordi hun gerne ville give en hjælpende hånd til andre, der også ville prøve livtag med genren.

Klummer og blogs
Hun kontaktede derfor forlaget Frydenlund, der var interesseret i at udgive en bog med udgangspunkt i det speciale, der var kommet ud af hendes undersøgelser.

Ud over klummen er bogen så også kommet til at handle om bloggenren – og suppleret med klummeeksempler og skrivetips fra erfarne klummeskrivere såsom Bettina Heltberg, Sissel-Jo Gazan og Camilla Stockmann.

Naturligvis kan en klummeblog, der gerne vil være på dupperne ikke overse sådan en bog, så på Senturaklummen fik vi os en snak med forfatteren:

Hvordan synes, du klummen fremstår som genre?
– Nogle forstår klummen på den måde, at den ved første øjekast virker meget let til bens og uden eller med meget få rammer, men det er jeg ikke enig i. Klummen er ikke bare en omgang ordgejl uden nogen som helst rød tråd eller uden pejlemærke.

– Klummen er en genre, hvor man gennem en tilsyneladende let stil, får udtrykt det store i det små og omvendt. Og bag den tilsyneladende lette stil ligger i den velfungerende klumme mange overvejelser om sproglige virkemidler og pointeopbygning, derfor er klummen, når den fungerer, perfekt til både at bringe smilet og panderynken frem.

Klummens typiske kendetegn
Hvad er de typiske træk ved klummen?
– For det første er klummen er en forholdsvis kort bekendelses- eller erkendelsestekst, der har skribenten som det absolutte subjektive omdrejningspunkt. Et subjekt, der helt for egen regning kan udtrykke blandt andet begejstring, skepsis, ironi, undren eller forargelse over for stort og småt.

– For det andet behandler klummen ét emne, og dette emne behøver ikke have en objektiv nyhedsværdi. Ofte vil det i højere grad have skribentens subjektive møde med verden som udgangspunkt. I klummen kan skribenten zoome ud og ind på de mere generelle og de mere subjektive perspektiver i forhold til det valgte emne.

– For det tredje lukrerer klummen stilistisk på en markant sproglig bevidsthed, for eksempel brugen af humor gennem forskellige skrivegreb.

Hvor vigtig er klummens strukturelle opbygning?
– Den er meget vigtig, fordi den understøtter pointeopbygningen. Samtidig sikrer den, at hverken skribent eller læser havner ud ad en tangent, der i sidste ende får teksten til at fremstå rodet og forvirrende.

– Som i mange andre tilfælde gælder det også her "less is more", når det kommer til emnevalg, altså én klumme, ét emne.

Skrivetips til klummeskrivere
Du forsøger i bogen at give skrivetips videre til andre, der har lyst til at prøve kræfter med klummen..?
– Ja, min mening med bogen har bl.a. været at give folk, der har lyst til og mod på at kaste sig ud i genren, nogle ideer til, hvordan de kan gøre det, både gennem nogle mere overordnede genremæssige indkredsninger, gennem mine egne og professionelles erfaringer og gennem deciderede skrivetips.

– Det er ikke en dikterende bog, der kun viser én vej, tværtimod har jeg forsøgt at vise, at der er rigtig mange tilgange til klummen, blot man er bevidst om, hvad der fungerer, og hvad der måske ikke fungerer i en klumme.

Synes du, der er mange klummer, som ikke fungerer?
– Ja, jeg synes, der findes en del klummer på det danske marked, der ikke fungerer, simpelthen fordi skribenterne ikke er bevidst om genren. Selvfølgelig er det ikke en tungere afhandling, vi har med at gøre, og der er også rigtig vide rammer.

– Men klummen som genre, når den er bedst, rummer mulighed for både form- og indholdsmæssigt at boltre sig – man skal blot være opmærksom på de særlige træk, der kan få den til at fungere optimalt.

Har du en specifik målgruppe i tankerne?
– Bogen er tiltænkt dem, der af den ene eller den anden grund gerne vil kaste sig ud i enten klummeskrivning eller blogging, både professionelt og ”til skrivebordsskuffen”, og som gerne vil have lidt baggrundsviden og overblik over de to genrer. Desuden har jeg som sagt gerne villet videregive tips fra andre klummeskribenter og bloggere.

– Nysgerrige, der bare gerne vil snuse til genren, men ikke selv skriver, kan selvfølgelig også læse bogen.

Forskelle mellem klummer og blogs
Hvis vi tager bloggen, hvilke karakteristika er så de mest typiske ved den genre?
– Bloggen er som klummen en ultimativ tilkendegivelse af bloggerens holdninger og tanker om lige netop det emne, bloggeren finder interessant. Og disse emner kan både være nogle, bloggeren ad hoc finder interessante, eller det være det samme tema, der kredses om. Den personlige blog kan i mere eller mindre pseudoform minde om dagbogens bekendelsesnatur.

– Derudover er bloggen ikke som klummen et enstrenget kommunikationsmiddel. Bloggen giver som regel mulighed for, at læseren kan svare bloggeren i et responsindlæg. Desuden kan andre læsere igen bygge yderligere på ved at skrive kommentarer.
Endelig er bloggen modsat klummen et medie, der kan publiceres umiddelbart uden at skulle igennem en redaktionel censur. Det betyder, at kommunikationsformen er ekstrem hurtig.

– Dette er dog også en faldgrube i form af for hastigt forfattede indlæg, der kan have problemer for eksempel i forhold til det sproglige niveau eller indholdet af de udsagn, der bliver blæst ud i cyberspace. Og så igen, noget af bloggens charme er måske netop disse sproglige og indholdsmæssige strittende indlæg?

Skrivetips til blogskrivere
I bogen kommer du også med skrivetips til bloggeren. Hvilke vil du fremhæve som de vigtigste?
– Først og fremmest skal man skrive med sin egen stemme. På bloggen er det nemlig vigtigt, at man finder og dyrker sin egen stil. Det kan være fristende at lade sig forføre af andres modige, sjove og anderledes bloggestil, men det er netop gennem afsenderens autenticitet, at bloggen har sin styrke.

– Det betyder ikke, at man skal undlade at udfordre sin egen vanetænkning i forhold til, hvordan man bruger sproget og opbygger teksten, eller i forhold til hvilke holdninger man har. Tværtimod vil en bevidsthed på de områder være med til at gøre ens blog spændstig i udtryksformen.

– Dernæst skal man overveje et pseudonym. Det lyder måske som et paradoksalt råd, når man også skal bruge sin egen stemme, men ved at bruge et pseudonym kan man være anonym over for sit irl-netværk [in real life, red.], hvilket til tider kan gøre det nemmere at skrive om mere personlige emner.

– Desuden kan anonymiteten også gøre det nemmere at skrive frit og uden så meget selvcensur. At skrive under pseudonym er med andre ord ikke det samme som at tage en anden identitet, det skal mere ses om en måde at støtte op sin irl-identitet.

– Derudover skal man skrive ofte. En blog holdes levende ved, at der jævnligt er nye indlæg at finde på den. Hvis man vil holde pause, skal man helst melde det ud direkte på bloggen, så læserne ikke for mange gange kommer forbi en "død" blog.

Dialogen med læserne på blogs
Har du et par idéer til, hvordan man får gang i kommentarerne på sin blog?
– Der er forskellige former for læserhenvendende skrivegreb. Et meget umiddelbart et af slagsen er at stille spørgsmål, ikke retoriske spørgsmål vel at mærke, selv om de måske også kan provokere læseren i en grad, så han eller hun ikke kan lade være med at svare.

– Men læserhenvendelsen kan også være mere eller mindre subtil, og det plejer som regel at give pote at smide en provokation af en eller anden art på bordet.

– En helt tredje måde kan være at spørge efter gode råd eller hjælp.

Bekendelsen i blogs og klummer
Hvordan finder man ud af, hvor meget man skal fortælle om sig selv på i sin blog?
– Det er en svær balancegang, men også et område, som man bliver nødt til at have en bevidsthed omkring. Først og fremmest skal man sørge for ikke at gå over sine egne grænser og heller ikke udlevere andre grænseløst. Min opfattelse er, at man i bloggen kan fortælle mere privat om sig selv, end det er tilfældet i klummen, fordi bloggen i højere grad minder om dagbogen.

– I klummen skal man holde sig til det personlige, fordi læseren skal kunne trække almengyldige tråde fra klummen til sit eget liv. Her vil det private nemt overtræde intimitetssfæren.

– I bloggen derimod er der altså qua stilen lagt op til lidt flere "bekendelser". Men man skal passe på, det kan virke fristende, når man en sen nattetime sidder og blogger, at komme med endog meget intime detaljer. Måske kan ens blog også bære det, hvis man skriver under pseudonym, men det kan være svært at vurdere, før det er lagt på og ude i verden.

Maj Brit Lillelund Have
Er cand.mag. i dansk og psykologi fra Aalborg Universitet, Oslo Universitet og Københavns Universitet.

Hun arbejder til daglig som virksomhedskonsulent og webmaster i København.

Sin klummeinteresse dyrker Maj Brit Lillelund Have fx i Eurowoman, Femina, Cover, Politiken, Weekendavisen, gratisaviser – og selvfølgelig – Senturaklummen.

Fakta om bogen
Maj Brit Lillelund Have:

Klummer og blogs
Fagbog
128 sider
Kr. 199,-
Frydenlund
Udkommet marts 2009

NB! Denne måneds klumme er et gæsteindlæg. Næste måneds klumme bliver som sædvanligt en forfatterklumme.

56 kommentarer:

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til USA og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminati's broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde velkommen til alle nye tiltænkte medlemmer, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet, for at de kan være berømte. Vet nok, at der er en mange fordele, der gives til alle medlemmer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com
BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONERER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, også har deres berømmelse og idealer og nyskabelser Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com
Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsner fra ILLUMINATI'S ORDNING til hele verden, dette er en åben mulighed for at deltage i ILLUMINATIENS BRODERHOOD, hvor MILLIONAIRES, BILLIONAIRES, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der kontrollerer verden, fik deres berømmelse og idealer, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: venligst vide, at i respekt for din religion og hvor du end er i verden er du velkommen til at være medlem.

Hilsen TEMPEL ILLUMINATI NY VERDENSORDNING.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den STORE ILLUMINATI-BESTILLING til De Forenede Stater og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet af ILLUMINATI-ORDEN, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden ethvert blodoffer. Og i årenes løb har vi verdensledere, MILLIONAIRES, BILLIONAIRES, SCIENTIST, SUPERSTARS og alle levende værker, du er velkommen over hele verden i respektive race, religion og etnicitet VELKOMMER dig til HALL of FAME og WEALTH.
Skriv os venligst på vores private mail: greatilluminate99@gmail.com

Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden noget blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for at blive berømt.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

loan sagde ...

Dearest Esteems,

We are Offering best Global Financial Service rendered to the general public with maximum satisfaction,maximum risk free. Do not miss this opportunity. Join the most trusted financial institution and secure a legitimate financial empowerment to add meaning to your life/business.

Contact Dr. James Eric Firm via
Email: fastloanoffer34@gmail.com
Whatsapp +918929509036
Best Regards,
Dr. James Eric.
Executive Investment
Consultant./Mediator/Facilitator

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den store orden af ILLUMINATI til USA og verden, dette er en åben mulighed for at deltage i ILLUMINATI ORDERS-broderskabet, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden noget blodoffer. Og i årenes løb har vi verdensledere, MILLIONER, milliarder, videnskabsfolk, SUPERSTJERNER og alle livets værker, du er velkommen til verden afhængigt af din race, religion og nationalitet, VELKOMMEN til dig Hall of Fame og Goodness.
Skriv venligst til os i vores private mail: greatilluminate99@gmail.com

Hej TEMPEL ILLUMINATER DET FORENEDE STATER.666

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan gendanne dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for dem at være berømte.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan gendanne dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for dem at være berømte.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

Amanda sagde ...

DETTE ER EN ILLUMINERET OFFICIELT MEDDELELSE FOR VERDEN
BEMÆRK: INGEN MENNESKESKRIFIKATION ER INKLVENTeret
Du kan kontakte templets agent via WhatsApp: +1 (732) 314-6064

Er du en forretningsmand, politiker, musiker, studerende? Du vil være rig, berømt, magtfuld i livet, slutte sig til kulturen i Illuminati-broderskabet i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. $ 1 million om ugen og et gratis hjem. uanset hvor du vælger at bo i denne verden og få endda $ 50.000.000 om måneden som en løn ...

Fordele for nye medlemmer, der bliver Illuminati-medlemmer.
1. Et hjem i ethvert land efter eget valg.
2. En ny drømmebil til en værdi af $ 1500.000 USD.
3. En mulighed for at møde verdens bedste rige mænd

Du skal være mindst 25 år før du kan kontakte vores partnere
E-mail: greatilluminati977@gmail.com
Whatsapp: +1 (732) 314-6064

Anonym sagde ...

ommen til illuminati-verdenen.
At bringe de fattige, de nødlidende og de talentfulde til rampelyset af berømmelse og
rigdomme. Få penge, berømmelse, kræfter, sikkerhed, blive anerkendt i din virksomhed,
politisk race, hæv dig til toppen i hvad du end gør, være beskyttet
åndeligt og fysisk! Alle disse får du med et glimt af en
øje, når du bliver indviet i den STORE ILLUMINATI-TEMPEL. Når du er det
initieret til BAPHOMET EMPIRE, vil du have mange fordele. Venligst svar til agent Jimmy +1 438-896-3750 hvis interesseret. Hilsen fra Quebec Canada ❤ Velkommen til The illuminati World.
At bringe de fattige, de nødlidende og de talentfulde til rampelyset af berømmelse og
rigdomme. Få penge, berømmelse, kræfter, sikkerhed, blive anerkendt i din virksomhed,
politisk race, hæv dig til toppen i hvad du end gør, være beskyttet
åndeligt og fysisk! Alle disse får du med et glimt af en
øje, når du bliver indviet i den STORE ILLUMINATI-TEMPEL. Når du er det
initieret til BAPHOMET EMPIRE, vil du have mange fordele. Besvar agent Jimmy +1 438-896-3750, hvis du er interesseret

Owen sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev Illuminati-medlem. Jeg vil underrette de mennesker, der vil være med i den store illuminat, om, hvordan jeg blev hjulpet af et stort illuminatmedlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælper mig med at genvinde mit liv tilbage fra dødsfasen. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at være blevet svindlet af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk ned gennem disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte Internettet, stødte jeg på stillingen som medlem af Great Illuminate, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betalte for medlemskabsregistreringsformularen, der vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indledt til den store Illuminati nye verdensorden. efter og også gav de mig alle retningslinjer og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 kontante dollars efter indvielsen. Ved hjælp af hr. Felix. Jeg blev indledt fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du ikke har fundet svindlere før, eller dette er din første gang, der leder efter, hvem der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du nogensinde ønsker for dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

Harris sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev Illuminati-medlem. Jeg vil underrette de mennesker, der vil være med i den store illuminat, om, hvordan jeg blev hjulpet af et stort illuminatmedlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælper mig med at genvinde mit liv tilbage fra dødsfasen. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at være blevet svindlet af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk ned gennem disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte Internettet, stødte jeg på stillingen som medlem af Great Illuminate, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betalte for medlemskabsregistreringsformularen, der vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indledt til den store Illuminati nye verdensorden. efter og også gav de mig alle retningslinjer og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 kontante dollars efter indvielsen. Ved hjælp af hr. Felix. Jeg blev indledt fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du har mislykkedes med svindlere før, eller dette er din første gang, der leder efter, hvem der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du nogensinde ønsker for dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

illuminati666 sagde ...

HELLO, JOIN THE ILLUMINATI BROTHERHOOD TODAY AND BECOME RICH AND FAMOUS WITH IN 24 HOURS.! WhatsApp: +2348147226753 The illuminati brotherhood offer you Riches, Powers and Fame. You can achieve all your dreams by becoming a member today. Note: The illuminati do not accept human sacrifices and no sharing of human bloods, if you are really interested contact us today via: WhatsApp: +2348147226753 ..
BENEFITS GIVEN TO NEW MEMBERS AS FOLLOW
* A Cash Reward Of $ 50,000,000.00 USD.
* A New CAR Valued At $ 400,000.00 USD.
* A Dream House Bought In The Country Of Your Choice.
* Monthly Payment Of $ 350,000 USD Into Your Bank Account Every Month As A Member, If You Are Really Interested Contact Us Today On via: WhatsApp: +2348147226753, or Email: illuminatitemle666@gmail.com

Harris sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev Illuminati-medlem. Jeg vil underrette de mennesker, der vil være med i den store illuminat, om, hvordan jeg blev hjulpet af et stort Illuminati-medlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælper mig med at genvinde mit liv fra dødsfasen. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at have været svindlet af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk nede gennem disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte internettet, stødte jeg på stillingen som Great Illuminati-medlem, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betalte for medlemskabsregistreringsformularen, der vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indledt til den store Illuminati nye verdensorden. Derefter gav de mig alle retningslinjer og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 kontante dollars efter indledning. Ved hjælp af hr. Felix. Jeg blev indledt fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du har mislykkedes med svindlere før, eller dette er din første gang, du leder efter nogen, der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du ønsker for dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

Harris sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev Illuminati-medlem. Jeg vil underrette de mennesker, der vil være med i den store illuminat, om, hvordan jeg blev hjulpet af et stort Illuminati-medlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælper mig med at genvinde mit liv fra dødsfasen. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at have været svindlet af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk nede gennem disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte internettet, stødte jeg på stillingen som Great Illuminati-medlem, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betalte for medlemskabsregistreringsformularen, der vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indledt til den store Illuminati nye verdensorden. Bagefter gav de mig alle retningslinjer og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 kontante dollars efter indledning. Ved hjælp af hr. Felix. Jeg blev indledt fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du har mislykkedes med svindlere før, eller dette er din første gang, du leder efter nogen til at hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du ønsker for dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

Kelvin Ericksson sagde ...

HELLO
the viewer is here to share my testimonial on how I finally joined the Illuminati hood and became RICH, FAMOUS AND POWERFUL, I did my best to become a member of the hood but I was ripped off several times, before finally coming across a testimony on the net so I contacted the agent, I was so afraid that he would ask me a lot of money before I could join the hood but to my surprise he only asked to buy the items I made and today I am so happy to tell the world who is wealthy and has been able to build many businesses with it all, I have the sum of 20 million dollars on my personal account and i am also known worldwide with the affairs which have been entrusted to me by the Illuminati and which also have the power to do what i want ... I know a lot of people can be on my way and seek help here is their
official email: lordmicheal5555@gmail.com
Whats-app: (+ 3197005034579)
https://lordmicheal5555.wixsite.com/website


Beware of scammers, and you must be above the age of 18.

Kelvin Ericksson sagde ...

HELLO
the viewer is here to share my testimonial on how I finally joined the Illuminati hood and became RICH, FAMOUS AND POWERFUL, I did my best to become a member of the hood but I was ripped off several times, before finally coming across a testimony on the net so I contacted the agent, I was so afraid that he would ask me a lot of money before I could join the hood but to my surprise he only asked to buy the items I made and today I am so happy to tell the world who is wealthy and has been able to build many businesses with it all, I have the sum of 20 million dollars on my personal account and i am also known worldwide with the affairs which have been entrusted to me by the Illuminati and which also have the power to do what i want ... I know a lot of people can be on my way and seek help here is their
official email: lordmicheal5555@gmail.com
Whats-app: (+ 3197005034579)
https://lordmicheal5555.wixsite.com/website


Beware of scammers, and you must be above the age of 18.

Kelvin Ericksson sagde ...

HELLO
the viewer is here to share my testimonial on how I finally joined the Illuminati hood and became RICH, FAMOUS AND POWERFUL, I did my best to become a member of the hood but I was ripped off several times, before finally coming across a testimony on the net so I contacted the agent, I was so afraid that he would ask me a lot of money before I could join the hood but to my surprise he only asked to buy the items I made and today I am so happy to tell the world who is wealthy and has been able to build many businesses with it all, I have the sum of 20 million dollars on my personal account and i am also known worldwide with the affairs which have been entrusted to me by the Illuminati and which also have the power to do what i want ... I know a lot of people can be on my way and seek help here is their
official email: lordmicheal5555@gmail.com
Whats-app: (+ 3197005034579)
https://lordmicheal5555.wixsite.com/website


Beware of scammers, and you must be above the age of 18.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden noget blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for at blive berømt.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

Harris sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev medlem af Illuminati. Jeg vil underrette de mennesker, der ønsker at deltage i den store belysning, om hvordan jeg blev hjulpet af et stort Illuminati-medlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælp mig med at genvinde mit liv fra dødsstadiet. efter at have været fyret i cirka 5 år og seks måneder. Efter at være blevet snydt af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk nede i alle disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte internettet, stødte jeg på posten som Great Illuminati-medlem, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betaler for medlemsskabsregistreringsformularen, der vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indviet til den store Illuminati nye verdensorden. Bagefter gav de mig alle retningslinjerne og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 amerikanske dollars kontant efter indvielsen. Med hjælp fra hr. Felix. Jeg blev startet fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du har fejlet i svindlere før, eller det er første gang du leder efter nogen, der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du ønsker i dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

george william sagde ...

FREMGANGSMÅDE FOR AT TILSLUTTE STOR ILLUMINATI TEMPEL FOR PENGE OG POWERNOTE: DER ER INGEN MENNESKESRET involveret, OG ILLUMINATI BEDER OGSÅ IKKE OM REGISTRERINGSGIFT
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: +1661-777-5633
Er du forretningsmand, politiker, præst, musiker? Du vil være rig,
berømt, magtfuld i livet, slutte sig til kulten for Illuminati-broderskabet
i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om ugen og en gratis
Bil, uanset hvor du vælger at leve i denne verden og få endda $
1.000.000 som din fordel for at starte et nyt liv.

Du skal være mindst 20 år gammel, før du kan kontakte vores partnere E-mail: illuminate666temple@outlook.com eller WhatsApp: (+1661-777-5633)

thomas meyers sagde ...

DETTE ER EN OFFICIEL MEDDELELSE FRA ILLUMINATI TIL VERDEN
BEMÆRK: INGEN MENNESKESOFFER er involveret
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende? Ønsker at være rig, berømt, magtfuld i livet, deltage i kulten af Illuminati-broderskabet i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også få $ 90.000.000 om måneden som løn ...

Fordele for nye medlemmer, der bliver medlemmer af Illuminati.
1. Et hus i ethvert land efter eget valg.
2. En ny drømmebil til en værdi af USD $ 60.000.000.
3. En mulighed for at møde de rigeste mænd i verden.

Du skal være 20 år eller ældre, før du kan kontakte vores partnere
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

thomas meyers sagde ...

DETTE ER EN OFFICIEL MEDDELELSE FRA ILLUMINATI TIL VERDEN
BEMÆRK: INGEN MENNESKESOFFER er involveret
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende? Ønsker at være rig, berømt, magtfuld i livet, deltage i kulten af Illuminati-broderskabet i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også få $ 90.000.000 om måneden som løn ...

Fordele for nye medlemmer, der bliver medlemmer af Illuminati.
1. Et hus i ethvert land efter eget valg.
2. En ny drømmebil til en værdi af USD $ 60.000.000.
3. En mulighed for at møde de rigeste mænd i verden.

Du skal være 20 år eller ældre, før du kan kontakte vores partnere
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

thomas meyers sagde ...

DETTE ER EN OFFICIEL MEDDELELSE FRA ILLUMINATI TIL VERDEN
BEMÆRK: INGEN MENNESKESOFFER er involveret
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende? Ønsker at være rig, berømt, magtfuld i livet, deltage i kulten af Illuminati-broderskabet i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også få $ 90.000.000 om måneden som løn ...

Fordele for nye medlemmer, der bliver medlemmer af Illuminati.
1. Et hus i ethvert land efter eget valg.
2. En ny drømmebil til en værdi af USD $ 60.000.000.
3. En mulighed for at møde de rigeste mænd i verden.

Du skal være 20 år eller ældre, før du kan kontakte vores partnere
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

thomas meyers sagde ...

DETTE ER EN OFFICIEL MEDDELELSE FRA ILLUMINATI TIL VERDEN
BEMÆRK: INGEN MENNESKESOFFER er involveret
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende? Ønsker at være rig, berømt, magtfuld i livet, deltage i kulten af Illuminati-broderskabet i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også få $ 90.000.000 om måneden som løn ...

Fordele for nye medlemmer, der bliver medlemmer af Illuminati.
1. Et hus i ethvert land efter eget valg.
2. En ny drømmebil til en værdi af USD $ 60.000.000.
3. En mulighed for at møde de rigeste mænd i verden.

Du skal være 20 år eller ældre, før du kan kontakte vores partnere
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

Mizrahi Gerald sagde ...

Hilsner fra ILLUMINATI'S STOR ORDEN over hele verden. Er du en virksomhed, mand eller kvinde, politiker, musiker, præst, advokat, skuespiller, skuespillerinde, bankmand, fodboldspiller, model, kandidat, studerende, ingeniør, og du vil være rig, berømt og magtfuld i livet. Du kan nå dine drømme ved at være medlem af det store ILLUMINATI-broderskab. Med dette kan alle dine drømme og hjertelyst opnås fuldt ud, hvis du virkelig vil være medlem af det store ILLUMINATI broderskab. Bemærk; nyrekrutterede medlemmer har ret til store fordele og belønninger. Der er ikke noget menneskeligt offer. Hvis du virkelig er interesseret i at deltage i Illuminati, kontakt os i dag for mere information WhatsApp: +12342487286
E-mail: illuminatikingdomempire@gmail.com

Harris sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev medlem af Illuminati. Jeg vil underrette de mennesker, der ønsker at deltage i den store belysning, om hvordan jeg blev hjulpet af et stort Illuminati-medlem. Hans navn er hr. Felix. Hjælp mig med at genvinde mit liv fra dødsstadiet. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at være blevet snydt af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk nede i disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte internettet, stødte jeg på posten som Great Illuminati-medlem, hr. Felix, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betaler for medlemsregistreringsformularen, som vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indviet til den store Illuminati nye verdensorden. Bagefter gav de mig alle retningslinjerne og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 amerikanske dollars kontant efter indvielsen. Med hjælp fra hr. Felix. Jeg blev startet fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du ikke har haft svindlere før, eller det er første gang du leder efter nogen, der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Felix. Han er din bedste chance for at blive det, du ønsker i dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: felixmorganilluminati@gmail.com eller WhatsApp +2348056051569.

Illuminatibrotherhood sagde ...

HEJ
seer Jeg er her for at bære mit vidnesbyrd om, hvordan jeg endelig sluttede mig til Illuminati-kvarteret og blev rig, berømt og magtfuld, jeg gjorde mit bedste for at blive medlem af menigheden, men jeg blev snydt flere gange, inden jeg endelig mødte en vidnesbyrd. på nettet, så jeg kontaktede agenten, jeg var så bange, at han ville bede mig om en masse penge, før jeg kunne slutte mig til hætten, men til min største overraskelse bad han mig kun om at købe de varer, jeg lavede, og i dag er jeg meget glad for at sige til verden, at jeg er rig, og jeg har været i stand til at opbygge mange virksomheder med alt dette, har jeg summen af ​​20 millioner dollars på min personlige konto, og jeg er også kendt over hele verden med den forretning, som Illuminati gav mig, og jeg har også magten til at gøre hvad jeg vil ... Jeg ved, at mange mennesker måske er i min bane, og også på udkig efter hjælp her er din
officiel e-mail: greatilluminati977@gmail.com
Hvad er appen: +1 (732) 314-6064
Pas på svindlere, og du skal være over 18 år

thomas meyers sagde ...

LEV DIT ØNSKELIV, DER BLIVER MED I DEN STORE BRODERHOOD ILLUMINATI I DAG.
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende, vil du være rig, berømt, magtfuld i livet, slutte dig til Illuminati
broderskabsdyrkelse i dag og få øjeblikkelig rig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også modtage 500.000 amerikanske dollars om måneden som løn ...

FORDELE, DER GIVES TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER I ILLUMINATI
1. En kontant belønning på USD $ 1000.000 USD
2. En ny Sleek Dream CAR til en værdi af USD $ 500.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger

Vores tempel ligger i USA, UAE og Africa You
skal være 18 år eller ældre for at kontakte vores agent
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

thomas meyers sagde ...

LEV DIT ØNSKELIV, DER BLIVER MED I DEN STORE BRODERHOOD ILLUMINATI I DAG.
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

Er du forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, studerende, vil du være rig, berømt, magtfuld i livet, slutte dig til Illuminati
broderskabsdyrkelse i dag og få øjeblikkelig rig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. Overalt hvor du vælger at leve i denne verden og også modtage 500.000 amerikanske dollars om måneden som løn ...

FORDELE, DER GIVES TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER I ILLUMINATI
1. En kontant belønning på USD $ 1000.000 USD
2. En ny Sleek Dream CAR til en værdi af USD $ 500.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger

Vores tempel ligger i USA, UAE og Africa You
skal være 18 år eller ældre for at kontakte vores agent
E-mail: greatilluminati2022@gmail.com
Whatsapp: (+905526952390)

Unknown sagde ...

OLÁ
O espectador está aqui para compartilhar meu depoimento sobre como eu finalmente entrei para o bairro dos Illuminati e me tornei RICO, FAMOSO E PODEROSO. Fiz o meu melhor para me tornar um membro do bairro, mas fui roubado várias vezes, antes de finalmente encontrar um testemunho sobre a net então entrei em contato com o agente, fiquei com tanto medo que ele me pedisse muito dinheiro antes que eu pudesse entrar no bairro mas para minha surpresa ele só pediu para comprar os itens que eu fiz e hoje estou muito feliz em contar ao mundo que é rico e tem sido capaz de construir muitos negócios com tudo isso, tenho a soma de 20 milhões de dólares em minha conta pessoal e também sou conhecido mundialmente pelos negócios que me foram confiados pelos Illuminati e que também têm o poder fazer o que quero ... sei que muita gente pode estar a caminho e buscar ajuda aqui é o e-mail oficial deles: templeexcellent2@gmail.com
www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati
Cuidado com os golpistas, e você deve ter mais de 18 anos.
WhatsApp: +1-912-200-8671

hagan marcus sagde ...

PROCEDURE FOR MONTERING AF DEN STORE TEMPEL FOR ILLUMINATI-PENGENE OG -MAGTEN, Deltag i DEN STORE KÆRLIGHED I KÆRLIGHEDEN ILLUMINATI I DAG, WhatsApp vores agent +1470 543 5889 eller med almindelig post eller postkort (greastestilluminati4@gmail.com)
Er du en forretningsmand eller kvinde, en politiker, en musiker, en studerende, vil du være rig, berømt, magtfuld i livet? Deltag i IlluminatiFaternity tilbedelser i dag, og få straks den rige sum af. 1 million dollars om ugen, når du bliver broderskabsmedlem og et gratis hus. ethvert sted, du vælger at bo i denne verden, og du modtager også $ 350.000 i månedlig indkomst.
FORDELE TILBUDT TIL NYE MEDLEMMER, DER GÅR TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på 120.000 USD
2. En ny Sleek Dream-bil til $ 150.000
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En privat aftale med de bedste 5 i verden, ledere og top 5 berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du ringe til agenten nu +1 470 543 5889 eller sende en besked via whatsapp ham på +1 470 543 5889, eller du kan også e-maile os med dette (greastestilluminati4@gmail.com) for en online initiering øjeblikkeligt.


ALLE ER VELKOMME I ALT.

Felix sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev medlem af Illuminati. Jeg vil underrette de mennesker, der ønsker at deltage i den store belysning, om hvordan jeg blev hjulpet af et stort Illuminati-medlem. Hans navn er hr. Harris. Hjælp mig med at genvinde mit liv fra dødsstadiet. efter at have været fyret i ca. 5 år og seks måneder. Efter at være blevet snydt af så mange medlemmer af Illuminati. Jeg har været håbløs, økonomisk nede i disse år. Men en dag, da jeg gennemsøgte Internettet, stødte jeg på posten som Great Illuminati-medlem, hr. Harris, og sagde, at du kan være berømt, rig og succesrig i livet ved at være medlem af den store Illuminati, straks kontaktede jeg og Jeg forklarede alt for ham, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betaler for medlemsregistreringsformularen, som vil blive brugt til at indlede mig, og jeg blev indviet til den store Illuminati nye verdensorden. Bagefter gav de mig alle retningslinjerne og fortalte mig, at alle nye medlemmer belønnes med summen af ​​$ 1.000.000 amerikanske dollars kontant efter indvielsen. Med hjælp fra hr. Harris. Jeg blev startet fuldt ud som et komplet Illuminati-medlem. Hvis du har fejlet i svindlere før, eller det er første gang du leder efter nogen, der kan hjælpe dig med at blive medlem, er mit råd til dig at prøve hr. Harris. Han er din bedste chance for at blive det, du ønsker i dit fremtidige liv. Kontakt ham E-mail: illuminatiofficial565@gmail.com eller WhatsApp +12293354811.

Illuminati666 sagde ...

Søger du efter rigdom, berømmelse, magt, beskyttelse, løsning, viden, visdom osv.
Er du en forretningsmand eller kvinde, politiker, musiker, pastor, advokat, skuespiller, skuespillerinde, bankmand, fodboldspiller, model, kandidat, studerende, ingeniør, og vil du være rig, berømt og magtfuld i livet?
DETTE ER DIN GULDE MULIGHED, OG INGEN MENNESKESOFFER. Det store Illuminati-broderskab vil gøre dig rig, magtfuld, berømt og velhavende. Du kan opnå alle dine drømme og hjertelyst ved at være medlem af Illuminati-broderskabet, Langt liv og velstand her på Jorden, og der er store fordele og belønninger.
Hvis du virkelig ønsker at blive medlem af den store Illuminati, kontakt os i dag.
E-mail ....: Illuminati666.confirmed01@gmail.com
Telefon ....: + 17076027784

Mizrahi Gerald sagde ...

VELKOMMEN TIL ILLUMINATI BROTHERHOOD ORGANIZATION.
Jeg tror, vi alle har en drøm, en drøm om at blive noget stort i livet, så mange mennesker dør i dag uden at udføre deres drømme. Nogle af os er bestemt til at blive præsident for vores forskellige lande eller blive. en af verdens største musikere, fodboldspillere, politikere, forretningsmænd, komikere eller at være en hjælper til andre mennesker, der er i nød Bemærk; nyrekrutterede medlemmer har ret til store fordele og belønninger. Der er ikke noget menneskeligt offer. Hvis du virkelig er interesseret i at deltage i illuminati, kontakt os i dag for mere information WhatsApp: +1 (234) 248-7286 ELLER +919205107358
E-mail: illuminatikingdomempire@gmail.com

Unknown sagde ...

Deltag i STOR ILLUMINATI TEMPEL FOR PENGER OG POWERNOTE: DER ER INGEN MENNESKESOFFER involveret, OG ILLUMINATI BEDER OGSÅ IKKE OM REGISTRERINGSBYGNINGEN

Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: +1 206-855-6632
Er du en forretningsmand eller kvinde, politisk, musiker, vil du være rig, berømt, magtfuld i livet, deltage i Illuminatibrotherhood-kulten i dag og få en øjeblikkelig rig sum af. 1 million dollars om en uge og et gratis hjem. hvor som helst du vælger at leve i denne verden og også få 500.000 amerikanske dollars månedligt som løn ...

.Hvis du er interesseret, skal du ringe til agenten nu +1 206-855-6632 eller hvad der tapper ham på
+1 206-855-6632) Du skal være mindst 25 år, før du kan kontakte vores partnere. Deltag ikke, hvis du er studerende.

Scott Smith sagde ...

DETTE ER ET OFFICIELT BELYSET MEDDELELSE TIL VERDEN
BEMÆRK: DER ER INGEN MENNESKESRET involveret, OG ILLUMINATI ANMODER OGSÅ REGISTRERINGSBETALINGEN
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: +1(708)942-7262

Er du forretningsmand, politiker, musiker? Du vil være rig

berømt, magtfuld i livet, slutte sig til kulten af ​​Illuminati broderskab

i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om ugen og gratis

Bil, hvor du vælger at leve i denne verden og få endda $

1.000.000 som din fordel for at starte et nyt liv.


Du skal være mindst 20 år gammel, før du kan kommunikere med vores partnere ægte Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com
Whatsapp: +1 (708) 942-7262

Scott Smith sagde ...

DETTE ER EN OFFICIEL BELYSET BESKED TIL VERDEN
BEMÆRK: DER ER INGEN MENNESKESRET involveret, OG ILLUMINATI ANMODER OGSÅ REGISTRERINGSBETALINGEN
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: +1(708)942-7262

Er du forretningsmand, politiker, musiker? Du vil være rig

berømt, stærk i livet, slutte sig til kulten af ​​Illuminati-broderskab

i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om ugen og gratis

Bil hvor du vælger at leve i denne verden og få endda $

1.000.000 som din fordel for at starte et nyt liv.


Du skal være mindst 20 år gammel, før du kan kommunikere med vores partnere ægte Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com
Whatsapp: +1 (708) 942-7262

Scott Smith sagde ...

DETTE ER ET OFFICIELT BELYSET MEDDELELSE TIL VERDEN
BEMÆRK: DER ER INGEN MENNESKESRET involveret, OG ILLUMINATI ANMODER OGSÅ REGISTRERINGSBETALING
Du kan kontakte tempelagenten via WhatsApp: +1(708)942-7262

Er du forretningsmand, politiker, musiker? Du vil være rig

berømt, stærk i livet, slutte sig til Illuminati broderskabskulten

i dag og få en rig øjeblikkelig sum af. 1 million dollars om ugen og gratis

Bil, hvor du vælger at leve i denne verden og få endda $

1.000.000 som din fordel for at starte et nyt liv.


Du skal være mindst 20 år gammel, før du kan kontakte vores sande Gmail-partnere: illuminatiwordorder1995@gmail.com
Whatsapp: +1 (708) 942-7262

Joh Baron sagde ...

Mitt vitnesbyrd om hvordan jeg ble medlem av Illuminati. Jeg vil la folkene som ønsker å bli med i den store Illuminati få vite hvordan et stort Illuminati-medlem har hjulpet meg. Han heter Lord Morgan. Hjelper meg å få livet mitt tilbake fra dødsfasen. Skrevet ut etter ca 5 år og seks måneder. Etter å ha blitt forrådt av så mange medlemmer av Illuminati. Gjennom årene var jeg håpløs og økonomisk på gulvet. Men en dag mens jeg surfer på internett, kom jeg over innlegget til Great Illuminati-medlem, Lord Morgan, og sa at hvis du var medlem av Great Illuminati, kan du være berømt, rik og vellykket i livet. Umiddelbart kontaktet jeg, og jeg forklarte alt for ham, og han anbefalte meg og hjalp, og jeg betalte for medlemsregistreringsskjemaet som ble brukt til å initiere meg, og jeg ble innviet til den store nye verdensordenen til Illuminati. Etter det ga de meg alle retningslinjene og fortalte meg at etter innvielsen vil alle nye medlemmer bli belønnet med summen av $ 1.000.000 i kontanter. Med hjelp fra Lord Morgan. Jeg ble fullstendig initiert som et fullverdig Illuminati-medlem. Hvis du har mislyktes med svindlere før eller leter etter noen som kan hjelpe deg å bli med, er mitt råd at du skal prøve Lord Morgan. Det er din beste sjanse for å bli det du vil i ditt fremtidige liv. Kontakt ham via e-post: Illuminatiofficial565@gmail.com eller WhatsApp +2348055459757.

Gerald Mizrahi sagde ...

VELKOMMEN TIL ILLUMINATI BROTHERHOOD ORGANIZATION.

Jeg tror på, at vi alle har en drøm, en drøm om at blive noget stort i livet, så mange mennesker dør i dag uden at opfylde deres drømme. Nogle af os er bestemt til at blive præsident for vores forskellige lande eller til at blive det. en af verdens største musikere, fodboldspillere, politikere, forretningsmænd, komikere eller for at være en hjælper for andre mennesker, der er i nød Bemærk; nyrekrutterede medlemmer har ret til store fordele og belønninger, Der er ingen menneskelige ofre. Hvis du virkelig er interesseret i at deltage i illuminati, kontakt os i dag for mere information WhatsApp: +1 (234) 248-7286 ELLER +919205107358
E -mail: illuminatikingdomempire@gmail.com

Unknown sagde ...

VELKOMMEN TIL WORLD ILLUMINATI BROTHERHOOD ORGANIZATION.

Jeg tror på, at vi alle har en drøm, en drøm om at blive noget stort i livet, så mange mennesker dør i dag uden at opfylde deres drømme. Nogle af os er bestemt til at blive eller blive præsidenter i vores forskellige lande. en af verdens største musikere, fodboldspillere, politikere, forretningsmænd, komikere eller at være hjælper for andre mennesker i nød Bemærk; nyrekrutterede medlemmer har ret til store fordele og belønninger, Der er ingen menneskelige ofre. Hvis du virkelig er interesseret i at deltage i illuminati, skal du kontakte tempelagenten via Whatsapp: +1 512-434-9614 ELLER e-mail os på lucabellini900@gmail.com

Great Illuminati Brotherhood members sagde ...

Sådan deltager du i Illuminati666 broderskab !!! Ring eller Whats'App +1 (631) 215-3778.Email-illuminatistar6666@gmail.com Er du i Tyskland, USA, Europa eller hvor som helst i verden, og du vil være rig, berømt og besidde magt.
FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER BLI MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning til en værdi af $ 1.000.000, 00 USD efter initiering.
2. En ny slank drømmebil til en værdi af USD 330.000 USD
3.Et drømmehus købt i landet efter eget valg
4. En måneds ferie (fuldt betalt) til din drømmeturistdestination.
5.Et års golfmedlemskabspakke
6.En V.I.P -behandling i alle lufthavne i verden
7.En total livsstilsændring
8. Adgang til Bohemian Grove.
9.Månedlig betaling af $ 50.000,00 USD på din bankkonto hver måned som medlem
10.En måned reserveret. Aftale med Top 5 verdensledere og Top 5 berømtheder i verden. Kontakt Whats'App +1 (631) 215-3778.E-mail-illuminatistar6666@gmail.com, hvis du vil deltage.

Gerald Mizrahi sagde ...

VELKOMMEN TIL ILLUMINATI BROTHERHOOD ORGANISATION.

Jeg tror på, at vi alle har en drøm, en drøm om at blive noget stort i livet, så mange mennesker dør i dag uden at opnå deres drømme. Nogle af os er bestemt til at blive præsident for vores forskellige lande eller til at blive det. en af verdens største musikere, fodboldspillere, politikere, forretningsmænd, komikere eller at være en hjælper for andre mennesker, der er i nød Bemærk; nyrekrutterede medlemmer har ret til store fordele og belønninger, Der er ingen menneskelige ofre. Hvis du virkelig er interesseret i at deltage i illuminati, kontakt os i dag for mere information WhatsApp:+1(234)248-7286 ELLER +1(773)798-0522
E-mail: illuminatikingdomempire@gmail.com

Luis sagde ...

Mit vidnesbyrd om, hvordan jeg blev et Illuminati-medlem. Jeg vil gerne lade de mennesker, der ønsker at slutte sig til det store Illuminati, vide, hvordan et fantastisk Illuminati-medlem har hjulpet mig. Han hedder Lord Morgan. Hjælper mig med at få mit liv tilbage fra dødsstadiet. Udskrives efter cirka 5 år og seks måneder. Efter at være blevet forrådt af så mange medlemmer af Illuminati. I årenes løb var jeg håbløs og økonomisk på gulvet. Men en dag, mens jeg surfede på internettet, stødte jeg på indlægget om Great Illuminati-medlem, Lord Morgan, og sagde, at hvis du var medlem af Great Illuminati, kan du være berømt, rig og succesfuld i livet. Jeg kontaktede straks, og jeg forklarede ham alt, og han anbefalede mig og hjalp, og jeg betalte for medlemsregistreringsformularen, der blev brugt til at indvie mig, og jeg blev indviet i Illuminatis store nye verdensorden. Derefter gav de mig alle retningslinjerne og fortalte mig, at efter initiering vil alle nye medlemmer blive belønnet med en sum af $1.000.000 i kontanter. Med hjælp fra Lord Morgan. Jeg var fuldt indviet som fuldt Illuminati-medlem. Hvis du har fejlet med svindlere før eller leder efter nogen til at hjælpe dig med at deltage, er mit råd, at du giver Lord Morgan en chance. Det er din bedste chance for at blive det, du ønsker i dit fremtidige liv. Kontakt ham via WhatsApp +2348056051569