tirsdag den 16. februar 2010

Den flyvske genre

”Klummen er ikke bare en omgang ordgejl”, siger forfatteren til en bog om klummegenren. Bogen kalder sig en praktisk håndbog og giver udover en teoretisk afgrænsning af emnet også mange konkrete skrivetips.

Af Kirsten van der Poel, klummeredaktør

INTERVIEW: Da Maj Brit Lillelund Have på et universitetskursus beskæftigede sig med klummen og selv prøvede kræfter med genren, gik det op for hende, at der manglede teori om emnet.

Som hun selv siger det: ”Den manglende teori på dansk gav mig blod på tanden, for ville det overhovedet være muligt at tøjle klummegenren, der umiddelbart kan virke så let og flyvsk…”

Det lagde hun sig på sinde at få gjort noget ved, både fordi hun var nysgerrig efter at danne sig selv et mere flerfacetteret billede af en flyvsk genre, men også fordi hun gerne ville give en hjælpende hånd til andre, der også ville prøve livtag med genren.

Klummer og blogs
Hun kontaktede derfor forlaget Frydenlund, der var interesseret i at udgive en bog med udgangspunkt i det speciale, der var kommet ud af hendes undersøgelser.

Ud over klummen er bogen så også kommet til at handle om bloggenren – og suppleret med klummeeksempler og skrivetips fra erfarne klummeskrivere såsom Bettina Heltberg, Sissel-Jo Gazan og Camilla Stockmann.

Naturligvis kan en klummeblog, der gerne vil være på dupperne ikke overse sådan en bog, så på Senturaklummen fik vi os en snak med forfatteren:

Hvordan synes, du klummen fremstår som genre?
– Nogle forstår klummen på den måde, at den ved første øjekast virker meget let til bens og uden eller med meget få rammer, men det er jeg ikke enig i. Klummen er ikke bare en omgang ordgejl uden nogen som helst rød tråd eller uden pejlemærke.

– Klummen er en genre, hvor man gennem en tilsyneladende let stil, får udtrykt det store i det små og omvendt. Og bag den tilsyneladende lette stil ligger i den velfungerende klumme mange overvejelser om sproglige virkemidler og pointeopbygning, derfor er klummen, når den fungerer, perfekt til både at bringe smilet og panderynken frem.

Klummens typiske kendetegn
Hvad er de typiske træk ved klummen?
– For det første er klummen er en forholdsvis kort bekendelses- eller erkendelsestekst, der har skribenten som det absolutte subjektive omdrejningspunkt. Et subjekt, der helt for egen regning kan udtrykke blandt andet begejstring, skepsis, ironi, undren eller forargelse over for stort og småt.

– For det andet behandler klummen ét emne, og dette emne behøver ikke have en objektiv nyhedsværdi. Ofte vil det i højere grad have skribentens subjektive møde med verden som udgangspunkt. I klummen kan skribenten zoome ud og ind på de mere generelle og de mere subjektive perspektiver i forhold til det valgte emne.

– For det tredje lukrerer klummen stilistisk på en markant sproglig bevidsthed, for eksempel brugen af humor gennem forskellige skrivegreb.

Hvor vigtig er klummens strukturelle opbygning?
– Den er meget vigtig, fordi den understøtter pointeopbygningen. Samtidig sikrer den, at hverken skribent eller læser havner ud ad en tangent, der i sidste ende får teksten til at fremstå rodet og forvirrende.

– Som i mange andre tilfælde gælder det også her "less is more", når det kommer til emnevalg, altså én klumme, ét emne.

Skrivetips til klummeskrivere
Du forsøger i bogen at give skrivetips videre til andre, der har lyst til at prøve kræfter med klummen..?
– Ja, min mening med bogen har bl.a. været at give folk, der har lyst til og mod på at kaste sig ud i genren, nogle ideer til, hvordan de kan gøre det, både gennem nogle mere overordnede genremæssige indkredsninger, gennem mine egne og professionelles erfaringer og gennem deciderede skrivetips.

– Det er ikke en dikterende bog, der kun viser én vej, tværtimod har jeg forsøgt at vise, at der er rigtig mange tilgange til klummen, blot man er bevidst om, hvad der fungerer, og hvad der måske ikke fungerer i en klumme.

Synes du, der er mange klummer, som ikke fungerer?
– Ja, jeg synes, der findes en del klummer på det danske marked, der ikke fungerer, simpelthen fordi skribenterne ikke er bevidst om genren. Selvfølgelig er det ikke en tungere afhandling, vi har med at gøre, og der er også rigtig vide rammer.

– Men klummen som genre, når den er bedst, rummer mulighed for både form- og indholdsmæssigt at boltre sig – man skal blot være opmærksom på de særlige træk, der kan få den til at fungere optimalt.

Har du en specifik målgruppe i tankerne?
– Bogen er tiltænkt dem, der af den ene eller den anden grund gerne vil kaste sig ud i enten klummeskrivning eller blogging, både professionelt og ”til skrivebordsskuffen”, og som gerne vil have lidt baggrundsviden og overblik over de to genrer. Desuden har jeg som sagt gerne villet videregive tips fra andre klummeskribenter og bloggere.

– Nysgerrige, der bare gerne vil snuse til genren, men ikke selv skriver, kan selvfølgelig også læse bogen.

Forskelle mellem klummer og blogs
Hvis vi tager bloggen, hvilke karakteristika er så de mest typiske ved den genre?
– Bloggen er som klummen en ultimativ tilkendegivelse af bloggerens holdninger og tanker om lige netop det emne, bloggeren finder interessant. Og disse emner kan både være nogle, bloggeren ad hoc finder interessante, eller det være det samme tema, der kredses om. Den personlige blog kan i mere eller mindre pseudoform minde om dagbogens bekendelsesnatur.

– Derudover er bloggen ikke som klummen et enstrenget kommunikationsmiddel. Bloggen giver som regel mulighed for, at læseren kan svare bloggeren i et responsindlæg. Desuden kan andre læsere igen bygge yderligere på ved at skrive kommentarer.
Endelig er bloggen modsat klummen et medie, der kan publiceres umiddelbart uden at skulle igennem en redaktionel censur. Det betyder, at kommunikationsformen er ekstrem hurtig.

– Dette er dog også en faldgrube i form af for hastigt forfattede indlæg, der kan have problemer for eksempel i forhold til det sproglige niveau eller indholdet af de udsagn, der bliver blæst ud i cyberspace. Og så igen, noget af bloggens charme er måske netop disse sproglige og indholdsmæssige strittende indlæg?

Skrivetips til blogskrivere
I bogen kommer du også med skrivetips til bloggeren. Hvilke vil du fremhæve som de vigtigste?
– Først og fremmest skal man skrive med sin egen stemme. På bloggen er det nemlig vigtigt, at man finder og dyrker sin egen stil. Det kan være fristende at lade sig forføre af andres modige, sjove og anderledes bloggestil, men det er netop gennem afsenderens autenticitet, at bloggen har sin styrke.

– Det betyder ikke, at man skal undlade at udfordre sin egen vanetænkning i forhold til, hvordan man bruger sproget og opbygger teksten, eller i forhold til hvilke holdninger man har. Tværtimod vil en bevidsthed på de områder være med til at gøre ens blog spændstig i udtryksformen.

– Dernæst skal man overveje et pseudonym. Det lyder måske som et paradoksalt råd, når man også skal bruge sin egen stemme, men ved at bruge et pseudonym kan man være anonym over for sit irl-netværk [in real life, red.], hvilket til tider kan gøre det nemmere at skrive om mere personlige emner.

– Desuden kan anonymiteten også gøre det nemmere at skrive frit og uden så meget selvcensur. At skrive under pseudonym er med andre ord ikke det samme som at tage en anden identitet, det skal mere ses om en måde at støtte op sin irl-identitet.

– Derudover skal man skrive ofte. En blog holdes levende ved, at der jævnligt er nye indlæg at finde på den. Hvis man vil holde pause, skal man helst melde det ud direkte på bloggen, så læserne ikke for mange gange kommer forbi en "død" blog.

Dialogen med læserne på blogs
Har du et par idéer til, hvordan man får gang i kommentarerne på sin blog?
– Der er forskellige former for læserhenvendende skrivegreb. Et meget umiddelbart et af slagsen er at stille spørgsmål, ikke retoriske spørgsmål vel at mærke, selv om de måske også kan provokere læseren i en grad, så han eller hun ikke kan lade være med at svare.

– Men læserhenvendelsen kan også være mere eller mindre subtil, og det plejer som regel at give pote at smide en provokation af en eller anden art på bordet.

– En helt tredje måde kan være at spørge efter gode råd eller hjælp.

Bekendelsen i blogs og klummer
Hvordan finder man ud af, hvor meget man skal fortælle om sig selv på i sin blog?
– Det er en svær balancegang, men også et område, som man bliver nødt til at have en bevidsthed omkring. Først og fremmest skal man sørge for ikke at gå over sine egne grænser og heller ikke udlevere andre grænseløst. Min opfattelse er, at man i bloggen kan fortælle mere privat om sig selv, end det er tilfældet i klummen, fordi bloggen i højere grad minder om dagbogen.

– I klummen skal man holde sig til det personlige, fordi læseren skal kunne trække almengyldige tråde fra klummen til sit eget liv. Her vil det private nemt overtræde intimitetssfæren.

– I bloggen derimod er der altså qua stilen lagt op til lidt flere "bekendelser". Men man skal passe på, det kan virke fristende, når man en sen nattetime sidder og blogger, at komme med endog meget intime detaljer. Måske kan ens blog også bære det, hvis man skriver under pseudonym, men det kan være svært at vurdere, før det er lagt på og ude i verden.

Maj Brit Lillelund Have
Er cand.mag. i dansk og psykologi fra Aalborg Universitet, Oslo Universitet og Københavns Universitet.

Hun arbejder til daglig som virksomhedskonsulent og webmaster i København.

Sin klummeinteresse dyrker Maj Brit Lillelund Have fx i Eurowoman, Femina, Cover, Politiken, Weekendavisen, gratisaviser – og selvfølgelig – Senturaklummen.

Fakta om bogen
Maj Brit Lillelund Have:

Klummer og blogs
Fagbog
128 sider
Kr. 199,-
Frydenlund
Udkommet marts 2009

NB! Denne måneds klumme er et gæsteindlæg. Næste måneds klumme bliver som sædvanligt en forfatterklumme.

19 kommentarer:

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til USA og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminati's broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde velkommen til alle nye tiltænkte medlemmer, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet, for at de kan være berømte. Vet nok, at der er en mange fordele, der gives til alle medlemmer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com
BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONERER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, også har deres berømmelse og idealer og nyskabelser Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com
Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra ILLUMINATI'S ORDER til hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til ILLUMINATI'S BROTHERHOOD, hvor MILLIONIRER, BILLIONERER, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der styrer verden, har deres berømmelse og idealer, og også hvor Du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: Vær venlig at vide, at i respekt for din religion og hvor som helst du er i verden, er du velkommen til at være medlem.

Hilsner TEMPLE ILLUMINATI NY VERDENS ORDER.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsner fra ILLUMINATI'S ORDNING til hele verden, dette er en åben mulighed for at deltage i ILLUMINATIENS BRODERHOOD, hvor MILLIONAIRES, BILLIONAIRES, videnskabsmand, verdensstjerner og verdensledere, der kontrollerer verden, fik deres berømmelse og idealer, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.com

Bemærk: venligst vide, at i respekt for din religion og hvor du end er i verden er du velkommen til at være medlem.

Hilsen TEMPEL ILLUMINATI NY VERDENSORDNING.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den STORE ILLUMINATI-BESTILLING til De Forenede Stater og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet af ILLUMINATI-ORDEN, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden ethvert blodoffer. Og i årenes løb har vi verdensledere, MILLIONAIRES, BILLIONAIRES, SCIENTIST, SUPERSTARS og alle levende værker, du er velkommen over hele verden i respektive race, religion og etnicitet VELKOMMER dig til HALL of FAME og WEALTH.
Skriv os venligst på vores private mail: greatilluminate99@gmail.com

Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA.

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden noget blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for at blive berømt.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

loan sagde ...

Dearest Esteems,

We are Offering best Global Financial Service rendered to the general public with maximum satisfaction,maximum risk free. Do not miss this opportunity. Join the most trusted financial institution and secure a legitimate financial empowerment to add meaning to your life/business.

Contact Dr. James Eric Firm via
Email: fastloanoffer34@gmail.com
Whatsapp +918929509036
Best Regards,
Dr. James Eric.
Executive Investment
Consultant./Mediator/Facilitator

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den store orden af ILLUMINATI til USA og verden, dette er en åben mulighed for at deltage i ILLUMINATI ORDERS-broderskabet, hvor du kan genvinde dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden noget blodoffer. Og i årenes løb har vi verdensledere, MILLIONER, milliarder, videnskabsfolk, SUPERSTJERNER og alle livets værker, du er velkommen til verden afhængigt af din race, religion og nationalitet, VELKOMMEN til dig Hall of Fame og Goodness.
Skriv venligst til os i vores private mail: greatilluminate99@gmail.com

Hej TEMPEL ILLUMINATER DET FORENEDE STATER.666

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan gendanne dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for dem at være berømte.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA

GREAT ILLUMINATI ORDER sagde ...

Hilsener fra den storslåede orden i ILLUMINATI til den forente stat og over hele verden, dette er en åben mulighed for at tilslutte sig broderskabet i Illuminati, hvor du kan gendanne dine mistede drømme, og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også summen af ​​650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, når de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet for dem at være berømte.

FORDELER TIL NYE MEDLEMMER, DER ER DER MED I ILLUMINATI.
1. En kontant belønning på USD $ 650.000 USD.
2. En ny slankt drømmebil værdiansat til USD 150.000 USD
3. Et drømmehus købt i det land, du vælger.
En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
Lederne og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, skal du kontakte den forrige e-mail-adresse: greatilluminate99@gmail.comBEMÆRK; dette Illuminati-broderskab, som du kan tilslutte dig fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, De Forenede Stater, Malaysia,
Dubai, Kuwait, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.,


Hilsen TEMPEL ILLUMINATI USA